Regulamin
Pokoi Gościnnych Columbus w Karwi


 1. Columbus jest obiektem całorocznym.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub drogą mailową.
  Szybki Kontakt!
  Tel. (58) 774 70 29
  Tel. 516 133 988
  Tel. 505 145 376
  E-mail: columbuskarwia@gmail.com
 3. W ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości minimum dwóch dób. Wysokość zadatku za pobyt ustalana jest podczas rezerwacji.
 4. W dniu przyjazdu lub kolejnego dnia Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty gotówką lub przelewem pozostałej kwoty za całość rezerwacji.
 5. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, jak i skrócenia pobytu zadatek i opłata za pobyt nie podlegają zwrotowi „Ustawa o Turystyce” z dnia 04.12 1997 r.
 6. Można dokonywać przeniesienia wpłaconego zadatku na inną osobę z zastrzeżeniem, że nie zostaną zmienione warunki dokonanej rezerwacji, a zmiana ta zostanie zaakceptowana przez Właściciela obiektu.
 7. Osoby odwiedzające naszych Gości mogą przebywać w pokoju po uprzednim powiadomieniu i wyrażeniu zgody Właściciela obiektu w godz. od 9:00 do 22:00.
 8. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas pobytu rażąco naruszył regulamin domu lub zakłócił spokój pozostałych Gości.
 9. Dom Gościnny świadczy usługi zgodnie ze swoją kategoryzacją i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących świadczonych usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich Właścicielowi domu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
  Gość powinien zawiadomić Właściciela domu o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoi, poza komputerami, maszynkami do golenia i suszarkami do włosów.
 11. W pokojach i na terenie obiektu panuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Dla osób palących przygotowane jest zaciszne miejsce na zewnątrz obiektu.
 12. Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy i pieniądze pozostawione w pokojach i samochodach.
 13. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o godz. 10:00.
 14. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.

Dokonanie rezerwacji pokoju lub apartamentu w Pokojach Gościnnych Columbus równoznaczne jest z zawarciem umowy pomiędzy Pokojami Gościnnymi Columbus a Klientem. Warunki rezerwacji i pobytu określa regulamin, który zamieszczony jest na naszej stronie internetowej www.columbuskarwia.pl. Przyjazd Państwa do nas świadczy o akceptacji Regulaminu.


RODO


Polityka dotycząca ochrony danych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informujemy, że

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Pokoje Gościnne Columbus Anna Torzewska mieszcząca się 84-105 Karwia ul. Śmiała 10 NIP 587 000 65 49
 2. Głównym celem, dla którego przetwarzane są dane osobowe jest zawarcie umowy najmu pokoi i apartamentów w Pokojach Gościnnych Columbus.
 3. Podanie danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr. telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy najmu.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa. Pozyskane w związku z zawartą umową wynajmu dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych.
 5. Każdy Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na ich przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.